Spomienka na obete holokaustu 2016, foto 3
Zdroj: TS Mesto Žilina