Krádež na veterinárnej klinike Vlčince, foto 1
Zdroj: KRPZ Žilina