Krádež v záhradníctve v Rajeckých Tepliciach, foto 3