Výbežky na chodníkoch ul. Vysokoškolákov Žilina, foto 3
Zdroj: čitateľ