Výbežky na chodníkoch ul. Vysokoškolákov Žilina, foto 1
Zdroj: čitateľ