Grafitti a stree-art podchod pri plavárni ulica Vysokoškolákov , foto 1
Zdroj: TS Mesto Žilina