Volleyball Academy CVČ Žilina skončili na 2.mieste, foto 1
Zdroj: VA CVČ Žilina