Nesprávne parkovanie na sídliskách a rozdávanie papúč, foto 2