Vlámanie do vozidla v mestskej časti Závodie, foto 5