Uvítanie do života malých Žilinčanov a Žilinčanky na radnici, foto 16