Dnes najčítanejšie
Žilina začína s doručovaním daňových výmerov, pri aktivovaných schránkach prídu elektronicky
COVID-19 info   |   Mobilné odberné miesta

22 december 2020 - 12:00

FOTO: Slovenská správa ciest si dala vypracovať štúdie realizovateľnosti nových ciest v Žiline


Slovenská správa ciest (SSC) si dala vypracovať štúdiu uskutočniteľnosti (ŠU) pre modernizáciu 105 kilometrov ciest prvej triedy I/64 medzi Topoľčanmi a Žilinou a ciest I/18 a I/60 (mestský okruh) v meste Žilina. Štúdia hodnotí minimálne varianty s nákladmi 188 miliónov eur a preložky s nákladmi najviac 505 miliónov eur.

„Účelom a cieľom štúdie realizovateľnosti je na základe všetkých dostupných údajov, výsledkov smerového dopravného prieskumu zhodnotenie súčasného stavu jestvujúcej cestnej siete, zadefinovanie súčasných problémov na dopravnej sieti a variantné návrhy čo najefektívnejšieho spôsobu riešenia súčasných dopravných problémov v záujmovom území. Štúdia má posúdiť technicko-ekonomické parametre a environmentálnu priechodnosť navrhnutých variantov a určiť postupnosť výstavby, modernizácie a rekonštrukcie úsekov ciest,“ uvádza SSC.

Projekt je rozdelený na 9 samostatných úsekov v rôznych štádiách prípravy. Na niektorých je navrhnutých viac stavieb, ktoré je možné realizovať a pripravovať samostatne.

Na území okresu Žilina hodnotí táto štúdia celkom päť dôležitých úsekov. Z nich je podľa zverejneného stanoviska najbližšie k realizácii práve obchvat Porúbky a Lietavskej Lúčky (privádzač k D1), ktorý má vypracovanú dokumentáciu na realizáciu stavby.

Prehľad úsekov a navrhovaných variantov v okrese Žilina


Ďalšími kľúčovými úsekmi sú prepojenie novovybudovaného diaľničného privádzača s cestou prvej triedy I/18 na Šibeniciach a následné prepojenie až na cestu II/583 pri závode KIA Motors Slovakia pri Strečne. Štúdia hovorí aj o úprave frekventovanej križovatky Košická na mimoúrovňovú.

Na základe výsledkov kapacitného posúdenia jednotlivých úsekov cesty I/64 v rámci štúdie realizovateľnosti je navrhnutá nasledovná časová etapizácia jednotlivých stavieb:

ÚsekUvedenie do prevádzkyPoznámka
Žilina - Juhovýchod2024Križovatka HyperTesco pri spustení D1 vyhovuje aj pre rok 2050. V prípade ak D1 bude odstavená križovatka nevyhovuje. Križovatka nevyhovuje ani v súčasnosti.
Žilina - Juhozápad2026Križovatka HyperTesco pri spustení D1 vyhovuje aj pre rok 2050. V prípade ak D1 bude odstavená križovatka nevyhovuje. Križovatka nevyhovuje ani v súčasnosti.
Križovatka Bosco nevyhovuje už v súčasnosti
Križovatka Metro nevyhovuje už v súčasnosti
Obchvat Porúbky2040Medzikrižovatkový úsek cesty I/64 Lietavská Lúčka nevyhovuje v roku 2050
Obchvat Rajca2050Kapacitne vyhovuje, cesta nezodpovedá kategóriou ceste I. triedy
155 reakcií


Dopravný servis
Rudinka
Iné nebezpečenstvo
05:43
Budatínska Lehota
Kolóna
05:08
Hričovská
Jama na ceste
04:12
Nemocničná
Policajná hliadka
21:57
Vysokoškolákov
Kolóna
19:09
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina


Program nie je dostupný.

Najbližšie podujatia