Podozrivú manipuláciu pri bankomate si všimli okoloidúci občania