ŽSK bude rekonštruovať budovu Gymnázia Varšavská, vyčlenených je 531-tisíc eur