Deň sv. Floriána v Žiline - Súťaž a prezentácia hasičov + ukážky techniky