Po čistení Vodného diela a Hradiska od odpadkov prichádza jarné čistenie Rajčanky