Petícia za záchranu Športovej haly prekročila hranicu 5000 podpisov