Potravinovú a materiálnu pomoc zabezpečí mesto v spolupráci s charitou pre 215 príjmateľov