Obec Čičmany: Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže