Polícia informuje o plánovanej kontrole s využitím objektívnej zodpovednosti