Na rekonštrukciu synagógy prispelo viac ako 2000 dobrovoľníkov, ich mená zvečnia v skladbe