Firma, ktorá mala dodať nové auto Audi A8l pre primátora, odstúpila od zmluvy