Z Dánska smerovalo do Žiliny 134 noriek, ktoré boli uvedené ako dravé šelmy