Vodič vo vysokej rýchlosti narazil do stĺpu trolejového vedenia