Rýchlostná cesta R5 na sever by mala byť napojená na českú cestnú sieť.