Poďte tvoriť pre kostymérňu! Na čaji u klobučníka v krajskej knižnici vás čakajú rôzne materiály a farby