Už ste skúšali písať ohňom? Tvorivé dielne v Krajskej knižnici v Žiline vám ukážu, ako na to