Zo Staromestských slávností sa domov dostanete vozidlami MHD. Dopravca vypraví mimoriadne spoje