Kysuckonovomešťania, tečie vám z kohútika spenená voda? Toto je príčinou