Témou najbližšieho stretnutia pre žilinské deti v domácom vzdelávaní bude leto