Po kysuckých cyklotrasách začali jazdiť kamióny, vyvážajú drevo do Poľska