Zrevitalizovaný vnútroblok na sídlisku Vlčince poteší športovcov, dôchodcov i deti na invalidnom vozíku