Vo Vraní bude platiť mimoriadna situácia. Zosúva sa pôda pod hlavnou cestou