Dobrovoľní hasiči z Trnového okrem požiarov odstraňujú aj hniezda bodavého hmyzu, ktoré ohrozujú obyvateľov