Nový úsek Vážskej cyklotrasy povedie cez Strečno, zrekonštruovaná bude aj lávka cez Váh