Chorobnosť v predošlom týždni klesla o 6,5 percenta