Dôchodca si kúpil hrobové miesto, cez neho má však viesť cesta