Priame prenosy z MS 2015 budú aj tento rok na Hlinkovom námestí