Koordinátori Sekcie pre mládež ŽSK: „Chceme, aby každý mladý človek v kraji rozvíjal svoj potenciál“