Na internátoch na Hlinách vypadol študent z okna, pád neprežil