D1 Dubná Skala - Turany sa odkladá na koniec septembra