V Žilinskom kraji je najatraktívnejšia SOŠ poľnohosp. a služ. na vidieku