ROZHOVORY S KANDIDÁTMI - Igor Choma


Foto: ROZHOVORY S KANDIDÁTMI - Igor Choma

Meno:   Igor Choma, Ing.
Vek: 50 r.
Rodinný stav: ženatý
Počet detí: 2
Zamestnanie: primátor mesta Žilina, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky

1. Predstavte nám Vašu základnú víziu smerovania Žiliny pre najbližšie 4 roky. Aké sú najpodstatnejšie piliere Vášho volebného programu? Aké kvality a zmeny chcete občanom Žiliny ponúknuť?

V napĺňaní mojej vízie som na polceste, pretože ak sa chce naše mesto rozvíjať, muselo sa v prvom rade oddlžiť, čo som dokázal. Tento fakt otvára dvere investíciám, ktoré by som rád realizoval v druhom funkčnom období primátora mesta Žilina. Patrí tu napríklad výstavba nového športového areálu v Žiline, občania budú môcť cestovať bezplatne vo vozidlách MHD, budeme môcť budovať ďalšie cyklotrasy, ideme do zvýšenia starostlivosti o našich seniorov, pokračovania v budovania parkovacích miest atď. V roku 2010, keď som nastúpil do funkcie primátora mesta Žilina, nášmu mestu hrozil finančný kolaps – nútená správa. Výsledkom mojej práce je aj to, že Žilina je teraz vo veľmi dobrej finančnej kondícii, čo umožní mestu sa ďalej plnohodnotne rozvíjať.

2. Pri otázke vízií je nutné pozrieť sa aj na financovanie prísľubov, ktoré ponúkate voličom. Má Žilina dostatok zdrojov pre realizáciou vašich nápadov? Z akých zdrojov by ste chceli pokryť Vaše prísľuby voličom?

Áno, Žilina bude mať už dostatok zdrojov. V roku 2011 bola Žilina zadĺžená viac ako 130 % a mne sa tento dlh podarilo znížiť zhruba na úroveň 38 %. Je to aj vďaka pomoci štátu, o čo som sa neustále usiloval v otázke vysporiadania Obytného súboru Krasňany. Toto je veľmi zásadný posun, ktorý umožní financovať projekty aj cez úverovú politiku. Ďalším faktom je to, že sa usilujem získať finančné prostriedky z európskych fondov a z iných finančných mechanizmov, ako napríklad financovanie rekonštrukcie Rosenfeldovho paláca, kde sme využili aj Nórske fondy. Tu chcem zdôrazniť aj to, že za môjho funkčného obdobia sa Žilina stala jedným z miest, ktoré najviac čerpá eurofondy.

3. Aká je Vaša politická orientácia a s koho podporou kandidujete? Máte vo Vašom tíme odborníkov na vybrané problémy?

Kandidujem s podporou strany SMER-SD. V mojom tíme mám skúsených odborníkov vo všetkých potrebných oblastiach správy mesta, dôkazom čoho je to, že sme nielen udržali mesto Žilina na úrovni, no podarilo sa nám mesto aj rozvíjať po všetkých stránkach a v neposlednom rade som výrazne znížil zadlženosť nášho mesta, takže tento pozitívny výsledok svedčí o profesionalite vedúcich pracovníkov a bezchybnej tímovej práci.

4. Predstavte nám v stručnosti, z čoho pozostáva Vaša kampaň. Z čoho je financovaná?

Kampaň je riešená v klasickom štýle, bilbordy, tlačové konferencie, priama komunikácia s občanmi, internetová komunikácia a prezentácia na sociálnych sieťach bez toho, aby som dehonestoval a urážal ďalších kandidátov na post primátora mesta Žilina, pretože to pokladám za maximálny dno politickej kultúry. Kampaň si financujem z vlastných zdrojov a z finančnej podpory politickej strany SMER-SD. Všetko prebieha v zmysle zákona, nemám problém čokoľvek uverejniť.

5. Ako sa staviate k dlhu Žiliny a ktoré konkrétne kroky by ste realizovali pre jeho zníženie?

    Dlh mesta Žiliny som už znížil, takže za mnou sú reálne a preukázateľné výsledky práce.

6. Aké riešenie navrhujete v prípade Športovej haly na Bôriku a budovy na Karpatskej ulici?

Riešenia závisia výlučne od majiteľa Športovej haly na Bôriku, a ktorý zároveň vlastní nie budovu, ale rozostavanú kovovú konštrukciu na niekdajšom atletickom ihrisku základnej školy na Karpatskej ulici, toto ihrisko už deti využívať nemôžu. Napriek nátlaku som nedopustil to, aby mesto a jeho obyvatelia doplatili na pochybné podnikateľské zámery vlastníka týchto objektov. Preto v ďalšom funkčnom období pôjdeme do výstavby úplne nového športového areálu, aby Žilinčania netrpeli za chyby mojich predchodcov.

7. Ktoré tri problémy najviac trápia Žilinčanov? Aké navrhujete ich riešenie?

Problémy, ktoré trápia našich ľudí, pochádzajú z veľkej časti od nečinnosti, respektíve od nevhodnej politiky mojich predchodcov a sú nasledovné. Mesto nemá takmer žiadne svoje pozemky, pretože boli rozpredané v minulosti, vrátane celého jedného veľkého námestia (Námestie Ľ. Štúra), či športových areálov základných škôl. Ak chceme teraz niečo budovať, nemáme na to dostatok pozemkov. Vozidlový park MHD – autobusy a najmä trolejbusy - sa prakticky neobnovoval, až za môjho pôsobenia sme kúpili 15 nových nízko podlahových trolejbusov a ďalších 5 nových autobusov kúpime do konca tohto roka. V tomto trende chcem pokračovať i naďalej a postupne aj s pomocou čerpania eurofondov vymeniť všetky staré vozidlá MHD za nové, samozrejme plne klimatizované a nízko podlahové vozidlá, čo oceňujú najmä seniori a mamičky s kočíkmi. Ďalším trápením je to, že Žilina už roky nemá veľké kryté športovisko, v minulosti bola pyšná na unikátnu Športovú halu na Bôriku, ktorá v súčasnosti zarastá burinou. Riešením je postaviť úplne nový športový areál.

8. Ako sa pozeráte na prácu doterajších primátorov v Žiline?

K tejto otázke sa už vyjadrovať nejdem, dúfam však, že sa už skoro podaria vypovedať zvyšné, pre mesto nevýhodné zmluvy podpísané Slotom a Harmanom – bez verejného obstarávania, bez výhod pre mesto.

9. Prečo by mali voliči dať svoj hlas práve vám? Čo ponúkate oproti Vašim protikandidátom?

Ponúkam reálne výsledky práce, skúsenosti z riadenia mesta a kvalitný volebný program, ktorý nadväzuje na moje doterajšie mestské aktivity.

10. Aké budú Vaše prvé kroky po zvolení na Radnicu?

Pokračovať v mojej doterajšej tvrdej a zároveň transparentnej práci a realizovať to, čo som si vytýčil ako prioritné. Výstavba nového komplexného športového areálu, bezplatná MHD v Žiline pre Žilinčanov, dobudovanie cyklotrás, iná starostlivosť o seniorov a zabezpečiť zdravú výživu pre naše deti na školách. Dobudovať parkovanie v Žiline, nielen na sídliskách. A to najpodstatnejšie - naďalej slúžiť Žilinčanom a nášmu mestu.

Žilinak otázka: Mnohí Žilinčania Vám vyčítajú neaktivitu počas volebného obdobia a zbrklé kroky až na jeho konci. Mohli by ste sa vyjadriť aj k viacerým funkciám súčasne – je to podľa vás morálne zastávať viacero postov, ktoré vyžadujú vysoké nasadenie každý zvlášť?

Žiaľ, toto môžu povedať iba tí, ktorí nevidia do činnosti samosprávy, vedia iba kritizovať pár týždňov pred voľbami, no za celé roky nevedeli a dodnes nevedia prísť s konkrétnym návrhom ako ten alebo iný problém mesta vyriešiť v prospech občanov a v súlade s pevnými morálnymi zásadami. Na začiatku môjho nástupu do funkcie primátora mesta Žilina som zdedil mesto na pokraji finančného krachu a hrozila nám nútená správa, nemali sme financie na nevyhnutné základné funkcie mesta a na stole ležali neuhradené faktúry vo výške viac ako 2 milióny eur. Teraz, po takmer 4 rokoch, je mesto v dobrej finančnej kondícii a je pripravené na nové  a zmysluplné investície. Bolo treba zbaviť naše mesto obrovského dlhu a teraz je čas na výstavbu a ďalší rozvoj. Dôležité je, že popri radikálnom znížení dlhu som mesto udržal pri normálnom režime, nič neskolabovalo a všetko fungovalo riadne ďalej. To máte presne tak, ako s rozpočtom rodiny – musíte platiť všetky dlhy a popri tom ešte z niečoho žiť, popri tom ešte niečo ušetriť.  Až potom si môžete dovoliť dokúpiť niečo nové. Podarilo sa docieliť aj to, aby sa neodkladne začala výstavba diaľnic v okolí Žiliny, pretože naše mesto by i naďalej trpelo prehustenou tranzitnou automobilovou dopravou. A ešte jedna vec. Úprimne. Vidím pre mesto zásadný prínos v tom, že som aj poslancom Národnej rady Slovenskej republiky.

Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu