POLITICI VERZUS BILLBOARDY: POSTOJ KANDIDÁTOV NA PRIMÁTORA NA PROBLÉM REKLÁM V ŽILINE


Foto: POLITICI VERZUS BILLBOARDY: POSTOJ KANDIDÁTOV NA PRIMÁTORA NA PROBLÉM REKLÁM V ŽILINE
Galéria: 1 fotka

  “Bude lepšie”, “Posuňme Žilinu opäť ďalej”, “Za lepšiu Žilinu”, “Srdce pre Žilinu”... Takto sa nám prihovárajú kandidáti na primátora v tohtoročných voľbách. Billboardy s tvárami politikov pohltili naše ulice a človek môže stretnúť svojho kandidáta naozaj všade. Problém nekontrolovaného a stále narastajúceho množstva reklám v našom meste nie je riešený dostatočne efektívne. Novela stavebného zákona by mala budúcemu primátorovi a poslancom MÚ pomôcť pri odstraňovaní nelegálnych reklamných zariadení. Pri súčasnom množstve politických billboardov však nastáva otázka, či je táto téma pre lokálnych politikov naozaj dôležitá a či je možné od nich očakávať zmenu.
  Iniciatíva VEREJNÝ SMOG položila kandidátom na primátora v Žiline 6 konkrétnych otázok ohľadom riešenia vizuálneho smogu v meste v prípade, že sa stanú primátorom. Z desiatich kandidátov odpovedali na otázky šiesti: Igor Choma, Martin Barčík, Peter Belinský, Róbert Kaša, Eva Lajčiaková a Igor Ryban a Štefan Comorek.  Ján Slota, Zdenka Radolcová a Peter Ondák do uzávierky nereagovali.

MARTIN BARČÍK by obnovil post hlavného architekta
Zrušenie postu hlavného architekta mesta považuje za absurdné - za návrat do éry Jána Slotu. Aj riešenie problému reklám vidí v obnovení tohto postu, ktorý bude zároveň aj garantom dodržiavania územného plánu mesta vo vzťahu umiestňovaniu reklamy. V prvom roku funkčného obdobia by odstránil všetky nelegálne reklamy a odsledoval platby z tých legálnych do mestskej kasy. Na margo svojej politickej reklamy uviedol: „V kampani využívame dostupné reklamné nosiče a postupujeme podľa pravidiel, ktoré sú nastavené za primátorovania Igora Chomu.“ 

PETER BELINSKÝ je za zrušenie Telkyvmeste
Podľa P.B. “...téma vizuálneho smogu potrebuje osvetu, pretože obyvatelia Žiliny to ešte nevnímajú ako zásadný problém.” Tvrdí, že primátor by tu mohol byť nápomocný pri moderovaní verejnej diskusie. Na otázku ohľadom predĺženia zmluvy na projekt Telkavmeste na Hlinkovom námestí, ktorá končí v roku 2017, odpovedal striktne: “Som zásadne proti predĺženiu tejto zmluvy. ” Dodáva, že v historických centrách Prahy, Paríža či Londýna si nevšimol podobnú formu propagácie kultúrno- športových akcií. Podľa prieskumu využíva vo svojej kampani spolu s Kaššom najviac billboardov: “Snažil som sa počtom aj rozsahom vizuálnej reklamy neznížiť moju šancu na úspech, a to tak, aby moja kampaň čo najmenej vizuálne zaťažovala občanov aj návštevníkov Žiliny.“, tvrdí Belinský.

ŠTEFAN COMOREK navrhuje školenia pre zamestnancov stavebného úradu
Problém reklám považuje za jeden zo zásadných problémov moderného Slovenska. Tvrdí, že “Slovensko by si malo brať inšpiráciu zo západnej Európy, kde nie je v mestách vidieť také množstvo outdoorovej reklamy ako u nás.” Taktiež priznáva, že pojem “vizuálny smog” je aj pre zamestnancov stavebného úradu veľká neznáma. Navrhuje pre nich preto školenia, vďaka ktorým by sa tak mohli lepšie orientovať v problematike. Ohľadom svojej kampane však nechce byť farizejom, keďže sám využívam tieto plochy. “Dôvod je však jednoduchý  - ostatní túto formu reklamy využívajú masívne a teda nemať túto formu reklamy pokrytú, moje dva-tri billboardy by si nikto nevšimol.” Pán Comorek využíva plošne najväčšie reklamy vo forme plachiet umiestnených na fasádach budov.

IGOR CHOMA bude postupovať ako doteraz - nekompromisne
Ako súčasný primátor sa problematikou vizuálneho smogu zaoberá už dlhšiu dobu. Tvrdí, že za posledné 4 roky nebolo vydané jediné stavebné povolenie v rozpore s VZN alebo územným plánom. Prvý krok, ktorý by podnikol, bude opätovné vyzvanie majiteľov zariadení na odstránenie svojej nelegálnej reklamy. “Následne sa prístupy ku odstraňovaniu týchto reklám a zariadení.”, dodal. Na margo svojej predvolebnej kampane sa odvoláva na reklamnú agentúru: „Reklamná kampaň sa objednáva cez reklamnú agentúru v predstihu a tá si zvolí prostriedky a formu akými zviditeľní alebo predstaví predmet reklamy.“ Tá si zvolila propagáciu aj na sklách nových trolejbusov, i napriek tomu, že reklama v nových trolejbusoch mala byť obmedzená len na vyhradených miestach. 

RÓBERT KAŠŠA by otvoril diskusiu s aktivistami
V prvom rade by pristúpil ku prísnej regulácií reklám, ktoré ohrozujú bezpečnosť a sú v rozpore s Cestným zákonom a Zákonom o cestnej premávke. V spolupráci s mestským úradom by Kašša otvoril diskusiu so združeniami a aktivistami, ktorý majú o problém reklám “najväčší a úprimný záujem”. Priznal, že nepozná problematiku reklám v meste podrobne, no využívanie prostriedkov billboardovej kampane považuje za regulárny prostriedok predvolebného marketingu.

EVA LAJČIAKOVÁ dá pred každý billboard vysadiť strom
Navrhuje riešenie 3v1: v prípade zvolenia dá pred každý billboard vysadiť strom, čo prispeje k zlepšeniu životného prostredia, zamedzí prenikaniu reklamného smogu na verejnosť a vznikne tak viac zelene v meste. Na nedodržiavanie Záväznej časti ÚPM “Zásady umiestňovania reklamných, informačných a propagačných zariadení” reagovala: “Ak sa nedodržiava, bude treba vymeniť človeka zodpovedného za dodržiavanie tejto záväznej časti ÚPM.” Pani kandidátka uvádza, že billboardy vo svojej kampani využíva. V rámci prieskumu sme však jej billboard nenašli.

IGOR RYBAN by rád porovnal Žilinu so Sao Paulom
Toto brazílske mesto už niekoľko rokov funguje bez reklamy. Ryban si uvedomuje alarmujúci stav reklám v pamiatkovej zóne mesta, kde navrhuje jej prísnu reguláciu: “Reklamy by mali byť obmedzené a zjednotené umiestnením, farbou aj veľkosťou.” Zakázal by reklamu vo výkladoch, fólie na oknách a veľkoplošnú reklamu na samotných budovách, povolil by vývesné štíty, možno aj v historizujúcom štýle. Jedným z nástrojov regulácie by podľa neho mohli byť aj vyššie dane z reklamných plôch prenajímaných mestom. Vo svojej kampani využil, ako sám uvádza desaťnásobne menej reklamných nosičov ako jeho súperi.

Iniciatíva VS si spravila v uliciach Žiliny malý prieskum. Zmonitorovala billboardy a veľkoplošné predvolebné reklamy kandidátov na primátora na najfrekventovanejších cestách v meste. Členka iniciatívy Verejný Smog (VS) Lucia Streďanská: “Z výsledkov prieskumu len niekoľkých ulíc Žiliny vychádzajú zistenia, ktoré podľa nášho názoru nekorešpondujú s vyjadreniami kandidátov. Väčšina kandidátov akoby vodu kázala a víno pila…” Podľa aktivistov by politici mali ísť príkladom a prvé zmeny by mali začať práve od nich samých.
Je na zamyslenie, akým spôsobom oslovení kandidáti narábajú s reklamou, ktorú sami využívajú na svoju prezentáciu. Odvolávanie sa na Odbor stavebný, Pamiatkový úrad či aktuálne VZN mesta nemalo doteraz výrazný efekt. Všetky tieto inštitúcie sú zapojené do procesu regulácie reklamy, ale, žiaľ, doteraz neprichádzajú požadované zmeny. Výsledkom je naopak pribúdanie stále nových a nových reklamných nosičov, fólii a plachiet aj na miestach, kde sa doteraz nenachádzali. Občianska iniciatíva VS je aj naďalej pripravená sledovať kroky budúceho primátora mesta v oblasti riešenia dnes už vypuklého problému vizuálneho smogu v Žiline a konfrontovať ho s vyjadreniami v ich prieskume a situáciou v meste. Tú sa chystajú aj naďalej monitorovať.

Plné znenie otázok a odpovedí si môžete prečítať tu:
https://drive.google.com/file/d/0B10Bm7AJRi9HZlVONG4tSGZKNUk/view?usp=sharing


Zdroj: Verejný smog
Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu