O podpore pre mnohodetné rodiny budú rozhodovať opäť, primátor uznesenie po schválení nepodpísal


Foto: O podpore pre mnohodetné rodiny budú rozhodovať opäť, primátor uznesenie po schválení nepodpísal Foto: ilustračné - pixabay.com

Bude mesto Žilina podporovať finančným príspevkom mnohodetné rodiny, ktoré žiju na jej uzemí? Aj o tom bude opätovne rozhodovať poslanecký zbor na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline, ktoré je naplánované už na nadchádzajúci pondelok. Poslanci síce na poslednom stretnutí schválili takýto zámer, primátor Igor Choma však uznesenie nepodpísal.

Podľa jeho názoru totiž odporuje zákonu o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy: „Podľa tohto zákona (ustanovenia § 7 ods. 2) sa môžu z rozpočtu obce poskytnúť dotácie len právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec. Rovnako tiež možno poskytnúť dotáciu právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce/mesta, vykonávajú činnosť na území obce alebo poskytujú služby obyvateľom obce. Fyzické osoby nepodnikateľov však zákon pri poskytovaní dotácií nespomína.“

Obávali sa zneužívania bohatých rodín

Primátor zároveň dodal, že mesto pripravuje už na septembrové zasadnutie niekoľko vlastných návrhov, ktoré by mali mať dopad na obyvateľstvo a sociálne slabšie skupiny. Domácnosti, v ktorých sú vychovávané štyri a viac detí, sú jednou z najrizikovejších skupín z hľadiska chudoby, podľa Klubu mnohodetných rodín je miera rizika chudoby vyššia ako u dôchodcov.

Pozastavený výkon uznesenia. Zdroj: www.zilina.sk

K uzneseniu sa počas zasadnutia vyjadrilo niekoľko poslancov, časť z nich namietala, že uznesenie by mohli zneužívať aj sociálne lepšie postavené rodiny. Pri maximálne výške príspevku 50 eur na dieťa za rok a účelovej viazanosti výdavkov je ťažko predstaviteľné, že by si lepšie situovaná rodina mala záujem prejsť byrokratickým procesom. 

Návrh predkladá poslanec Miroslav Sokol opäť, tentokrát dopracovaný aj o prílohy v podobe formulára pre žiadateľa a informácie k systému podpory. V samotnom zdôvodnení poslanec píše, že podpora fyzických osôb nie je v zákone spomenutá vôbec - a teda ani zakázaná.

V Bratislave funguje podobný systém roky

Primátor mesta Žilina Igor Choma zastáva názor, že uvedené uznesenie odporuje zákonu preto, lebo sa v zákone nenachádza (dotácie fyzickým osobám zákon nespomína). Ak by sme považovali výklad zákona spôsobom “čo nie je dovolené, je zakázané“ za správny, veto primátora mesta nie je platné. Zákon nedefinuje (nespomína) žiadne znenie uznesenia, ktorému by mohol primátor pozastaviť výkon,“ uvádza v predkladanom návrhu Sokol.

Ten navyše poukázal na to, že v Bratislave podobný systém funguje aj tento rok, a to bez legislatívnych prekážok: „Systém príspevkov mnohodetným rodinám funguje v hlavnom meste Bratislava už niekoľko rokov bez námietok prokurátora na porušenie zákona.“ Navrhovaná výška finančných prostriedkov pre mnohodetné rodiny v Žiline predstavuje sumu 40-tisíc eur.

Ak by uznesením poslanci prelomili veto primátora Igora Chomu, žiadosti by posudzovala pracovná skupina, vymenovaná primátorom v zložení dvaja úradníci a jeden zástupca z každého poslaneckého klubu. Na poskytnutie finančného príspevku by schváleným uznesením nevznikol právny nárok.


Prečítajte si viac: