6 mostov v Žilinskom kraji sa konečne dočkalo rekonštrukcie, začať by sa malo už tento mesiac


Foto: 6 mostov v Žilinskom kraji sa konečne dočkalo rekonštrukcie, začať by sa malo už tento mesiac Foto: ilustračná

Už v júni by sa mala začať rekonštrukcia 6 mostných objektov v Žilinskom kraji. O plánoch rekonštrukcie vrámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra OPII informovalo Ministerstvo dopravy.

„V minulom Operačnom programe Doprava sme na Slovensku zrekonštruovali 29 mostov na cestách prvej triedy. S podporou Európskej únie v týchto projektoch úspešne pokračujeme. V súčasnom programovom období máme v pláne opraviť ďalších 62 mostov, z ktorých 23 je práve na území Žilinského a Trenčianskeho kraja,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.

V minulom programe opravili a ako prvý do prevádzky uviedli most v Čadci. Na nasledujúce rekonštrukcie, ktoré sú naplánované prevažne na území Žilinského kraja, ale aj Trenčianskeho, je vyčlenených viac ako 4 milióny eur.

Podľa Karolíny Duckej, hovorkyne Ministerstva dopravy SR, bude časovo najnáročnejšia modernizácia mosta 293 – I/18 Martin-Priekopa. Ukončenie je plánované do júna 2019. V tomto termíne by mali byť ukončené aj rekonštrukčné práce ostatných 5 mostov v našom kraji.

6 rekonštruovaných mostov v Žilinskom kraji: 

  • I/18 Palúdzka – most 347A, Palúdzka
  • I/78 Námestovo – most 032 
  • I/18 Strečno – most 266
  • I/18 Strečno – most 269
  • I/11 Radoľa – most 229
  • I/18 Martin-Priekopa – most 293 (ponad vlečku) 

V pláne projektov OPII sú aj rekonštrukcie ďalších mostov v Žilinskom kraji, na ktoré Slovenská správa ciest pripravuje verejné obstarávania:

Z eurófondov budú spolufinancovať aj modernizáciu vybraných úsekov na cestách I. triedy v Žilinskom kraji: 

Prečítajte si viac:


Zdroj: Ministerstvo dopravy SR