ROZHOVORY S KANDIDÁTMI - Róbert Kašša


Foto: ROZHOVORY S KANDIDÁTMI - Róbert Kašša

Pred komunálnymi voľbami 2014 prinášame sériu rozhovorov realizovaných prostredníctvom e-mailovej komunikácie. Všetkých kandidátov sme oslovili na 2 kontakty,  ktoré sme našli. Svoje odpovede zaslalo 7 kandidátov, ktorých rozhovory vám postupne prinesieme. Každý kandidát dostal 10 rovnakých otázok plus jednu špeciálnu, ktorá bola viac osobná. V poradi druhým kandidátom je Róbert Kašša.

Meno: Róbert Kašša, Mgr.
Vek: 39
Rodinný stav: ženatý
Počet detí: 3
Zamestnanie: šéfredaktor novín Žilinec

1. Predstavte nám Vašu základnú víziu smerovania Žiliny pre najbližšie 4 roky. Aké sú najpodstatnejšie piliere Vášho volebného programu? Aké kvality a zmeny chcete občanom Žiliny ponúknuť?

Základne piliere celej mojej práce v komunálnej politike sú tri – občan, odborník a nakoniec primátor. Občan by mal byť vždy na prvom mieste - samospráva je tu totiž pre neho a nie naopak, ako to často vidíme v praxi. Základom akejkoľvek činnosti je predsa odbornosť. Pri všetkej úcte, ale murár predsa nemôže operovať a chirurg vám asi ťažko postaví dom. No a nakoniec, primátor, ktorý reprezentuje a riadi mesto – počúva občanov a necháva si poradiť od odborníkov. Čo sa týka samotného programu, ten máme spracovaný vo viac ako 100 riešeniach, ktoré sú k dispozícii na mojej stránke www.robertkassa.sk. Najpálčivejšími problémami sú, samozrejme, parkovanie, nedostatok športovísk a oddychových zón, či slabá podpora komunitného života. Základná vízia je splniť všetkých 100 bodov môjho volebného programu už v priebehu troch rokov. Sú nastavené tak, aby sa zo Žiliny stalo prosperujúce, funkčné a čo najmenej zadlžené mesto. Mesto, na ktoré sú jeho občania hrdí.

2. Pri otázke vízií je nutné pozrieť sa aj na financovanie prísľubov, ktoré ponúkate voličom. Má Žilina dostatok zdrojov pre realizáciou vašich nápadov? Z akých zdrojov by ste chceli pokryť Vaše prísľuby voličom?

Väčšina bodov môjho volebného programu sa dá realizovať bez finančných prostriedkov. Sú to riešenie smerujúce k sfunkčnenie mesta a mestských organizácií. K zefektívneniu ich fungovania a následnej úspore finančných prostriedkov, ktoré neskôr môžeme investovať. Samozrejmosťou má byť lepšie využívanie eurofondov.

3. Aká je Vaša politická orientácia a s koho podporou kandidujete?  Máte vo Vašom tíme odborníkov na vybrané problémy?

Som nezávislý kandidát s pravicovým zmýšľaním a v mojom tíme mám odborníkov na riešenia, nie problémy. Keď sa vyskytne problém, už je neskoro…

4. Predstavte nám v stručnosti, z čoho pozostáva Vaša kampaň. Z čoho je financovaná?

V kampani sme sa sústredili na vonkajšiu reklamu vo forme billboardov a bigboardov, na inzerciu v regionálnych médiách a PR. Kampaň pôsobí masívne, hoci v počte reklamných plôch zďaleka nedosahujeme kvantitu iných kandidátov. Plochy boli vyberané s dôrazom na efektivitu, nie na počet. Kampaň je financovaná z mojich osobných úspor, zdrojov rodiny a príspevkov členov združenia PRO ŽILINA.

5. Ako sa staviate k dlhu Žiliny a ktoré konkrétne kroky by ste realizovali pre jeho zníženie?

Smutné prvenstvo Žiliny v rebríčku zadĺžených miest Slovenska je realita. Čiastočne sa dá dlh zmeniť formou optimálnejšieho rozloženia splátok, reúverovania s výhodnejším úrokom a hlavne optimalizáciou výdavkov mesta. Žilina v súčasnosti zažíva obdobie bezhlavého míňania, ktoré treba zastaviť. Ako príklad uvediem Sad na studničkách, kde sa namiesto klasického výsevu trávy kladú trávové koberce. Meter štvorcový mohol stáť mesto jedno euro, teraz nás stojí možno aj desať eur. Niekomu sa to môže zdať ako smiešne malá úspora, ale ak sa takto hospodári v celom meste – straty sú katastrofálne.

6. Aké riešenie navrhujete v prípade Športovej haly na Bôriku a budovy na Karpatskej ulici?

Problém vnímam hlavne v rovine komunikácie. Predchádzajúce, aj súčasné vedenie, mesta podpísalo s majiteľom objektov rôzne zmluvy a dohody, ktoré sa v súčasnosti neplnia, navzájom sa nekomunikuje a nič sa nerieši. Základom každého riešenia je komunikácia. V tomto prípade bude najskôr potrebné zistiť názor Žilinčanov na obe budovy a ich budúcnosť a následne robiť rozhodnutia. Verím však, že sa dá nájsť cesta, ktorá bude výhodná hlavne pre občanov Žiliny. Pre mňa je šport jednou z priorít, ale nesmie to byť na úkor mesta.

7. Ktoré tri problémy najviac trápia Žilinčanov? Aké navrhujete ich riešenie?

Podľa našich prieskumov, a vyplýva to aj z komunikácie s občanmi, je problémom číslo jedna parkovanie. Tam je jediné riešenie – stavať nové parkoviská. Dôležitá je však koncepcia, nie chaotické stavby načierno,  ako to momentálne vidíme v Žiline. Druhým je, životné prostredie… zeleň, infraštruktúra a voľný čas. Konkrétne riešenia sú uvedené v mojom volebnom programe, kde sú opísane podrobne a detailne.

8. Ako sa pozeráte na prácu doterajších primátorov v Žiline?

Podľa mňa bolo cítiť, že ani jeden z doterajších primátorov nebol rodený Žilinčan… :-)

9. Prečo by mali voliči dať svoj hlas práve vám? Čo ponúkate oproti Vašim protikandidátom?

V Žiline sa už vystriedalo viacero politických strán a výsledok dobre poznáte, takže je čas na nezávislosť.

10. Aké budú Vaše prvé kroky po zvolení na Radnicu?

Pôjdem podať ruku bývalému primátorovi a určite mu poďakujem za dobré veci, ktoré pre Žilinu a Žilinčanov urobil. Moje prvé kroky však budú smerované predovšetkým k novozvoleným poslancom, v snahe nájsť dostatočnú podporu tých, ktorým na Žiline naozaj záleží.

Žilinak otázka: V ušiach verejnosti zaznieva Vaše údajné prepojenie na súčasného majiteľa športovej haly, p. Trabelssieho. Žirafa, ktorá vás podporuje, dokonca začala s jej rekonštrukciou, k čomu logicky potrebuje súhlas majiteľa. Ste v spojení s týmto človekom? Ako by ste postupovali v prípade športovej haly a komunikácie so súčasným majiteľom?

Neviem o tom, že ma Žirafa podporuje, asi máte nejaké mylné informácie. Riaditeľka CVČ Žirafa Ľudmila Chodelková aj jej kolega Karol Čepec kandidujú spolu s Martinom Barčíkom. Jednoznačne však oceňujem ich snahu a prínos pre športový život v Žiline. Čo sa týka pána Trabelssieho, tak neviem, aké spojenie máte na mysli. Spýtajte sa iných majiteľov regionálnych novín, ktorým dlhoročne platí inzerciu. Človek, ktorý robí súčasnému primátorovi kampaň je zároveň riaditeľom týždenníka, v ktorom má pán Trabelssie a jeho firmy najviac inzercie – možno tam treba hľadať prepojenia. A čo sa týka „korytnačky“, v prvom rade by som komunikoval, na čo súčasný primátor evidentne nemá čas.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu