V škôlkach vo Varíne, Mojši a na ZŠ na Hlinách v Žiline sa objavila u detí salmonelóza


Foto: V škôlkach vo Varíne, Mojši a na ZŠ na Hlinách v Žiline sa objavila u detí salmonelóza Foto: ilustračné - wikipedia.sk

Viacerí čitatelia nás informovali o opatreniach uplynulých dní, ktoré boli nariadené v súvislosti s výskytom salmonelózy v materských školách vo Varíne a v Mojši. Priestory oboch škôlok boli uzatvorené od utorka hygienou, ktorá prípady intenzívne rieši.

„Dňa 21.05.2018 bol detskou lekárkou na oddelenie epidemiológie RÚVZ so sídlom v Žiline hlásený výskyt salmonelovej enteritídy u detí z materských škôl v obciach Mojš a Varín. Epidemiologické šetrenie bolo vykonané telefonicky dňa 21.05.2018 a následne dňa 22.05.2018 osobnou návštevou v obidvoch MŠ a v ŠJ pri ZŠ s MŠ Varín,“ spresnila MUDr. Gabriela Košecká z oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Žiline.

Jedno z nakazených detí muselo byť hospitalizované

Salmonelózu potvrdili spolu u trinástich detí, ktoré ochoreli v dňoch od 12 do 16. mája 2018. Škôlkari vykazovali typické znaky pre nakazených - vodnatá hnačka, zvýšená telesná teplota či bolesti brucha. Jedno z detí bolo v dôsledku ochorenia hospitalizované na detskom stacionári FNsP Žilina.

Podľa našich informácií sa prípad salmonelózy objavil aj v základnej škole na ulici Jarná v Žiline na Hlinách. Prípad potvrdila aj hovorkyňa mesta Žilina Barbora Zigová, podľa ktorej malo dôjsť k nákaze počas pobytu detí v škole v prírode. Hygienici aj preto okamžite prijali opatrenia a aktuálne pokračujú v epidemiologickom šetrení prípadov vo Varíne a Mojši.

„Rozhodnutím RÚVZ so sídlom v Žiline je v dňoch 22.-25.05.2018 v obidvoch škôlkach nariadený zákaz prevádzky, v ŠJ pri ZŠ s MŠ Varín bol nariadený zákaz prevádzky dňa 23.05.2018. Odobraté boli TR na kultivačné vyšetrenie u  pracovníčok kuchyne,  pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov. GIT ťažkosti uvádzali aj pedagogickí pracovníci, z personálu ŠJ GIT ťažkosti nikto neudával. V epidemiologickom šetrení sa pokračuje,“ uzavrela epidemiologička Gabriela Košecká.

Aké sú príznaky ochorenia?

Inkubačný čas (od konzumácie kontaminovanej stravy po prvé príznaky ochorenia) je 12 až 36 hodín. Ochorenie začína vysokou teplotou okolo 39 °C, celkovou nevoľnosťou, kŕčami brucha, ku ktorým sa pridružia vodnaté nazelenalé hnačkovité stolice. Chorí často potrebujú infúznu liečbu na infekčnom oddelení, pretože organizmus sa pri salmonelóze rýchlo dehydratuje. Pre starých, oslabených ľudí a malé deti môže byť ochorenie až smrteľné.

Desatoro pre prevenciu salmonelózy:

1. Nekonzumovať neznáme rizikové potraviny
2. Dodržiavať bezpečný čas prípravy rizikových potravín (vajec) – aspoň 12 minút pri teplote 100°C, omelety opiecť z obidvoch strán , nepoužívať
do krémov a zmrzlín tepelne nespracované bielky a žĺtky.
3. Úplne alebo čiastočne rozmrazené potraviny znovu nezmrazovať.
4. Pri príprave majonézových jedál používať len kupovanú majonézu, ktorá je pred salmonelózou chránená procesom pasterizácie.
5. Jedlo konzumovať bezprostredne po uvarení, inak uchovávať pri teplote nad 60°C alebo v chladničke pod 10 °C.
6. Pri príprave jedla dbať na dôslednú hygienu rúk, najmä pri príprave dojčenskej stravy.
7. Zabrániť styku medzi surovými a uvarenými požívatinami. Podložky na porcovanie hydiny nepoužívať na krájanie salámy, zeleniny, ovocia.
8. Udržiavať všetko kuchynské zariadenie v úplnej čistote.
9. Chrániť potraviny pred hmyzom a hlodavcami.
10. Používať len pitnú vodu.

Ako sa správať pri ochorení v rodine?

Dezinfekcia: Chlórovým dezinfekčným prostriedkom (napr. Savo, Chloramín, Suprachlór, Domestos), zarobeným podľa návodu, niekoľkokrát za deň poumývať všetky rizikové plochy v domácnosti najmä: splachovacie zariadenie, sedaciu dosku na WC, kľučky dverí, vodovodné batérie.

Zvýšená hygiena rúk je nevyhnutná na zabránenie prenosu ochorenia kontaktom. Po použití WC praktizovať tzv. pravidlo čistej ruky:

Splachovacie zariadenie, kľučky dverí, vodovodnú batériu uchopovať len čistou rukou až do momentu dôkladného umytia znečistenej ruky.

Prečítajte si viac: