Uzavretý Mikšovský most komplikuje dopravu medzi obcami, mesto Bytča už rokuje o jeho budúcnosti


Foto: Uzavretý Mikšovský most komplikuje dopravu medzi obcami, mesto Bytča už rokuje o jeho budúcnosti

Ponad rieku Váh medzi obcou Mikšová a Predmier už dlhé roky vedie lávka, ktorá spája okolité obce, skracuje cestu medzi nimi a tým umožňuje nie len jednoduchší prístup do práce viacerým obyvateľom obcí ako sú Hvozdnica, Štiavnik či Mikšová. Už dlhšiu dobu je však most uzavretý, a to kvôli nevyhovujúcemu stavu.

Železná konštrukcia s drevenými doskami je známa ako Mikšovský most. Postavili ho v 90-tych rokoch a určený bol prevažne pre peších a pre jednoduchší prístup sanitiek. S nárastom počtu vozidiel po ňom v posledných rokoch prešla denne aj stovka áut. Na takýto nápor však konštrukcia nebola pripravená.

Obyvatelia obcí musia využívať niekoľkokilometrovú obchádzku

Odkedy je most uzavretý, viacero čitateľov sa sťažuje na dlhú obchádzku, ktorá vedie cez mesto Bytča. Iná cesta, ktorá by spájala tieto dva brehy rieky Váh nie je. Niektorí obyvatelia tak musia denne využívať niekoľkokilometrovú obchádzku. 

Napríklad z obce Mikšová do Predmiera prešli cez most obyvatelia trasu zhruba 3 kilometre. S obchádzkou cez Bytču tak prejdú viac ako 11 kilometrov. 

V súčasnosti sa nájdu aj takí odvážlivci, ktorí cez most prejdú na bicykli, či na korčuliach. Stačí preliezť cez železnú bariéru. Otázne však ostáva, či si trúfate po moste ísť aj napriek dezolátnemu stavu niektorých dosiek. 

Lávka ponad Váh patrí do štátnej správy, obce si ju budú musieť prenajať


Objekt stojaci na riekou Váh je majetkom Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. odštepný závod Piešťany, a preto aj jeho oprava spadá do kompetencií štátneho podniku.

„SVP š.p. OZ Piešťany v súčasnosti spracováva odborný posudok lávky cez Váh, ktorý skonštatuje súčasný technický stav a zároveň zadefinuje podmienky jej prevádzkyschopnosti,“ informoval Tomáš Januš zo Slovenského vodohospodárskeho podniku.

V minulom týždni sa zástupcovia mesta Bytča stretli na pracovnom rokovaní so Slovenským vodohospodárskym podnikom. Účelom stretnutia bolo práve nájdenie riešenia vzniknutej situácie. Keďže SVP nemá potrebné financie na opravu objektu, dohodli sa s obcami na možnosti prenájmu objektu.

„Na rokovaní bolo dohodnuté, že SVP pripraví nájomnú zmluvu na tento majetok a dá ho do dlhodobého prenájmu iba Združeniu obcí a mesta Bytča (Predmier,Maršová-Rašov,Hvozdnica,Štiavnik), ktoré je potrebné za týmto účelom vytvoriť. Na tejto podmienke SVP trvá,“ informovala Alžbeta Kramarová, prednostka MsÚ Bytča.

Okolité obce a mesto Bytča majú záujem na znovuotvorení lávky ponad Váh, a preto v súčasnosti pokračujú v rokovaniach. Po obdržaní návrhu nájomnej zmluvy zo strany Slovenského vodohospodárskeho podniku Piešťany už majú pripravené ďalšie kroky, aby mohol most opäť slúžiť obyvateľom obcí.

Podľa posledných vyjadrení by mohli most otvoriť už o cca 3 mesiace. Všetko však závisí od úspešností rokovaní a rýchlosti schvaľovania finančných príspevkov na jeho kompletnú rekonštrukciu.

Podporte nezávislé spravodajstvo a získajte web bez reklám.

Podporiť

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac: