ROZHOVORY S KANDIDÁTMI - Peter Ondák


Foto: ROZHOVORY S KANDIDÁTMI - Peter Ondák

Pred komunálnymi voľbami 2014 prinášame sériu rozhovorov realizovaných prostredníctvom e-mailovej komunikácie. Všetkých kandidátov sme oslovili na 2 kontaktny, ktoré sme našli. Svoje odpovede zaslalo 7 kandidátov, ktorých rozhovory vám postupne prinesieme. Každý kandidát dostal 10 rovnakých otázok plus jednu špeciálnu, ktorá bola viac osobná. Dnešným prvým kandidátom je Peter Ondák.

Meno: Mgr. Peter Ondák
Vek: 37
Rodinný stav: ženatý
Počet detí: dve
Zamestnanie: príslušník Policajného zboru SR

1. Predstavte nám Vašu základnú víziu smerovania Žiliny pre najbližšie 4 roky. Aké sú najpodstatnejšie piliere Vášho volebného programu? Aké kvality a zmeny chcete občanom Žiliny ponúknuť?

Od narodenia bývam v mestskej časti Žilina – Trnové a 17 rokov pracujem ako policajt predovšetkým v uliciach Žiliny, no a práve preto poznám problémy obyčajných ľudí a viem čo ich trápi. Žiline a jej obyvateľom ponúkam hlavne svoju nezávislosť. Nezávislý primátor znamená nezávislé mesto, a tým nezávislé rozhodnutia. Budúcnosť Žiliny vidím hlavne v spolupráci primátora s poslancami mestského zastupiteľstva. Chcem vytvoriť profesionálny tím na mestskom úrade, ktorý bude riadiť naše mesto výlučne pre blaho občanov. Pri výbere ľudí musí byť dôležitým prvkom odbornosť. Všetci sme Žilinčania a práve preto nám musí ísť predovšetkým o dobro a prospech Žilinčanov.

Mojimi hlavnými piliermi sú:

1. Úplná nezávislosť – tú som z časti vysvetlil. Keďže nie som členom nijakej politickej strany a tiež nie som podporovaný nijakou finančnou skupinou môžem sa slobodne rozhodovať bez nejakého tlaku.

2. Poriadok – ako taký v uliciach, v parkoch a na námestiach. Ako aj poriadok pri rozhodovaní a riadení mesta, dodržiavať nie len zákony ale aj morálne a etické princípy.

3. Odbornosť – dôsledný výber odborníkov na konkrétne funkcie a oblasti. V prípade, že sa preukáže neodbornosť ihneď zabezpečiť nápravu, po prípade okamžitú výmenu človeka. Úradník si musí občana vážiť, musí mu pomáhať riešiť jeho záležitosti, pretože úrad a úradník sú tu pre ľudí.

Medzi moje priority patrí rozvoj a podpora základných škôl v meste aj v mestských častiach. V prípade vzdelávania sa nemôžeme pozerať iba na ekonomické ukazovatele. Najlepším výstupom zo základnej školy sú predsa múdre, vzdelané a šikovné deti. Tiež by som chcel zvýšiť kapacitu mestského zariadenia pre seniorov, pretože občania nášho mesta veľakrát využívajú služby zariadení v okolitých mestách a obciach. Ďalším a dosť podstatným cieľom je zabezpečiť rozvoj mestských častí, pretože aj mestské časti sú mesto hoci to tak v skutočnosti veľakrát nevyzerá. Mestské časti majú taký istý nárok na rozvoj ako mesto. Pre mňa sú rovnako dôležití všetci obyvatelia mesta. Podstatná je aj bezpečnosť, či už na cestách alebo celkovo v priestoroch mesta. Ľudia sa musia v meste cítiť bezpečne. Zabezpečím väčšiu spoluprácu mestskej a štátnej polície. Voličom neponúkam žiadne pekné no nereálne sľuby. Chcem „IBA“ nezávisle, poriadne, zodpovedne a čestne riadiť naše mesto.

2. Pri otázke vízií je nutné pozrieť sa aj na financovanie prísľubov, ktoré ponúkate voličom. Má Žilina dostatok zdrojov pre realizáciou vašich nápadov? Z akých zdrojov by ste chceli pokryť Vaše prísľuby voličom?

Teraz pred voľbami došlo k podstatnému zníženie dlhu mesta, až o 17,5 miliónov eur, takže si myslím, že finančných zdrojov má mesto dosť. Tiež zastávam názor, že nie je potrebné investovať do rekonštrukcie Hlinkového námestia v roku 2015 až 2,5 milióna eur. Určite je potrebné vykonať poriadnu finančnú kontrolu, zistiť skutočný stav a následne podľa toho vykonať opatrenia. Nemám problém podporiť a realizovať aj niektoré dobré nápady a riešenia mojich protikandidátov na primátora alebo poslancov, pretože ako úplne nezávislý človek som otvorený k spolupráci s hoci kým, kto príde s dobrou myšlienkou.

3. Aká je Vaša politická orientácia a s koho podporou kandidujete?  Máte vo Vašom tíme odborníkov na vybrané problémy?

Ako policajt nesmiem byť členom politickej strany alebo politického hnutia ani vyvíjať činnosť v ich prospech. Som úplne obyčajný človek, som nezávislý a podporovaný „iba“ ľuďmi, za čo som im vďačný a vážim si ich. Keďže pri zbieraní podpisov na kandidatúru som potrebnú hranicu značne prekročil tak som sa uistil v tom, že sa pokúšam o správnu vec.

Nemám tím ľudí ako majú moji protikandidáti, nikomu som nesľúbil nijakú pozíciu v prípade môjho zvolenia. Poznám však veľa múdrych a šikovných ľudí, odborníkov na rôzne oblasti, s ktorými o problémoch mesta diskutujem.

4. Predstavte nám v stručnosti, z čoho pozostáva Vaša kampaň. Z čoho je financovaná?

Dobrá otázka, rád si prečítam odpovede protikandidátov. Moja kampaň začne presne podľa zákona 17 dní pred voľbami a skončí 48 hodín pred voľbami. Pozostáva z jedného „bilbordíka“ na aute, niekoľkých čierno-bielych letákov doručených osobne do schránok, profilu na sociálnej sieti a predovšetkým na ústnom podaní priateľov a spoluobčanov. Nemám žiadneho experta na marketing a ani na cenzurovanie mojich vyjadrení. Všetko, čo uvádzam sú len moje myšlienky a názory. Svoju kampaň vo výške cca 500 eur hradím z vlastných úspor. Tvrdím, že čím viac kandidát investuje do kampane, tým viac sa stáva závislým, pretože je niekomu za niečo dlžný. Ja som motivovaný a podporovaný hlavne psychicky a to mojím okolím i obyvateľmi mesta. Za túto podporu im veľmi pekne ďakujem. Ako nezávislý kandidát som si vedomý, že sa nemôžem rozpočtom rovnať politickým stranám a podnikateľom.

5. Ako sa staviate k dlhu Žiliny a ktoré konkrétne kroky by ste realizovali pre jeho zníženie?

Nemám rád dlhy. Dlh bol teraz znížený, čo sa nedá spochybniť. No a zníženie zostatku dlhu? Nie som expert na financie a nebudem si tu niečo vymýšľať. Musíme nájsť spoločne s mestským zastupiteľstvom a odborníkmi na financie nejakú správnu cestu tak, aby to postihlo čo najmenej obyvateľov nášho mesta. Určite som proti zvyšovaniu daní a ďalšiemu zadlžovaniu mesta. Podstatným krokom k zníženiu dlhu je šetrenie.

6. Aké riešenie navrhujete v prípade Športovej haly na Bôriku a budovy na Karpatskej ulici?

Veľký problém je, že mesto sa vzdalo pýchy Žiliny - športovej haly, ale s tým už teraz neurobíme nič. V tomto štádiu by som športovú halu nechal jej terajšiemu majiteľovi nech si ju užíva ďalej. No a budova na Karpatskej? Som za vyriešenie tejto situácie a následnú dostavbu budovy, aby slúžila verejnosti. Túto zložitú situáciu by malo vyriešiť nové mestské zastupiteľstvo spolu s primátorom v prospech obyvateľov mesta.

7. Ktoré tri problémy najviac trápia Žilinčanov? Aké navrhujete ich riešenie?

Problémov je určite veľa. Rôzne skupiny obyvateľov vnímajú problémy rôzne. Ale predovšetkým ide o:

1. Nevýhodné zmluvy, ktoré sa nedajú vypovedať ani zrušiť a na ne nadväzujúce ďalšie problémy – spoločne s odborníkmi skúsiť nájsť riešenia. Viem, že toto je asi to najťažšie a najhoršie, čo mesto trápi. Sú to pozostatky z minulosti a určite je potrebné, aby sme sa s tým vyrovnali raz a navždy.

2. Parkovanie a kvalita ciest. Vytvoriť parkovacie miesta na sídliskách tak, aby sme čo najmenej ubrali zo zelene. Chcel by som zrušiť platené parkovanie na mestských komunikáciách. Týmto by odpadol aj pohľad na Mestskú políciu iba ako na „papučiarov“ a tí by sa následne mohli venovať najmä samotnej bezpečnosti a poriadku v našom meste.

3. Služby pre občanov. Odstrániť zbytočnú byrokraciu, rôzne nezmyselné potvrdenia a doklady. Iba jeden príklad: Rozkopové povolenie – obyvateľ mesta niekde na vedľajšej komunikácii, kde je slabá premávka si musí dať vypracovať a zaplatiť projekt k dopravnému značeniu počas prác. Ďalej by som chcel zabezpečiť rôzne služby pre dôchodcov, centrá voľného času a podporovať dobrovoľníctvo.


8. Ako sa pozeráte na prácu doterajších primátorov v Žiline?

Určite sa v minulosti urobilo dosť dobrej práce. Niektoré rozhodnutia neboli moc šťastné a budú sa musieť v budúcnosti riešiť. Dôležité je, že sa podarilo znížiť dlh mesta zo 140% v roku 2009 na 36% v roku 2014.

9. Prečo by mali voliči dať svoj hlas práve vám? Čo ponúkate oproti Vašim protikandidátom?

Som obyčajný človek ako oni. Nikdy som nebol v politike, nie som politik, som úplne nezávislý kandidát, som čestný, priamy a ponúkam úplne nezávislé rozhodnutia pre dobro ľudí.

10. Aké budú Vaše prvé kroky po zvolení na Radnicu?

Pekne sa ráno pozdravím, predstavím sa a opýtam sa kde mám kanceláriu.  Teraz vážne. Najprv sa poďakujem voličom za dôveru a podporu. No a potom začnem slúžiť obyvateľom nášho mesta.

Žilinak otázka: Nemáte žiadnu internetovú stránku, nenašli sme váš volebný program a dalo dosť roboty nájsť na vás vôbec nejaký kontakt. Myslíte si, že s takouto prezentáciou máte šancu stať sa primátorom mesta Žilina a plánujete po prípadnom zvolení zvýšiť aktivitu smerom k informovaniu?

Je dôležité uviesť, že ste ma kontaktovali ešte v období, keď neprebiehala zákonná volebné kampaň. Chceme mať primátora, ktorý ešte nebol zvolený a už porušuje zákon? Volebná kampaň začína 17 dní pred voľbami t.j. 29.10.2014 a končí 48 hodín pred voľbami. Volebnou kampaňou sa rozumie činnosť zameraná na podporu alebo slúžiaca na prospech kandidáta.

Či mám šancu takouto prezentáciou sa stať primátorom? Tak toto nechajme na voličov. Držím sa pri zemi, ako som už uviedol, ja ako obyčajný človek nemôžem konkurovať v kampani a v prezentácií politickým stranám a podnikateľom. Neviem posúdiť, či voľby vyhrávajú bilbordy, guláš, pivo, perá, balóny. Jeden príklad toho, aký som malý: Prebiehal telefonický prieskum, koho ľudia poznajú a koho by volili za primátora Žiliny. ALE z 10 kandidátov im bolo ponúknutých IBA 8 kandidátov. Chýbal som tam ja a ešte jedna pani kandidátka, prečo asi? Veľa ľudí sa ma pýtalo po tomto prieskume, či som sa skutočne dostal na kandidátku. Ja som išiel kandidovať s tým, že to budem robiť zákonne a presne tak ako sa má. Ale už v období pred kampaňou vidíme, kto a ako dodržiava zákon. Ľudia sa ma pýtajú, prečo druhí už robia kampaň a ty nie, čím si iný? Ale v konečnom dôsledku rozhodnú obyčajní ľudia, presne takí ako ja.

Mojim menom na volebnom lístku som chcel dať možnosť obyčajným ľuďom zvoliť – vybrať si niekoho, kto je naozaj nezávislý. Je dôležité aby ľudia išli voliť, aj keď nebudú voliť mňa. Preto Vás všetkých pekne prosím a vyzývam VOĽTE!!!

Ak by som bol zvolený za primátora, určite budem s ľuďmi komunikovať a riešiť ich problémy. Ak zvolený nebudem? Nič to nezmení na mojom doterajšom živote, pretože aj naďalej chcem a budem slúžiť občanom Slovenskej republiky. V závere chcem poďakovať tímu Žilinak za priestor na moje vyjadrenia a názory. Tiež ďakujem všetkým za podporu.

Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu