PROGRAM: Staromestské slávnosti Žilina 2018 - Mariánske námestie, štvrtok 31. mája 2018


Foto: PROGRAM: Staromestské slávnosti Žilina 2018 - Mariánske námestie, štvrtok 31. mája 2018 Foto: Mesto Žilina

Aktuálny program Staromestských slávností v Žiline pre Mariánske námestie na štvrtok 31. mája 2018

 • 10:30 - ROZPRÁVKOVÝ KOLOVRÁTOK – MŠ, Jarná
  ROZPRÁVKOVÝ KOLOVRÁTOK – MŠ, Suvorovova
  ROZPRÁVKOVÝ KOLOVRÁTOK – MŠ, Ku škôlke (Zádubnie)
  ROZPRÁVKOVÝ KOLOVRÁTOK – MŠ, Lietavská Svinná
  ROZPRÁVKOVÝ KOLOVRÁTOK - MŠ Nám. J. Borodáča 
 • 11:30 - MŠ, Kultúrna (Zástranie)
 • 11:48 - DFS Kolárik
 • 12:00 - Ľudový súbor ZUŠ L. Árvaya
 • 12:20 - Tanečný odbor ZUŠ L. Árvaya
 • 12.35 - SZUŠ Slovenských dobrovoľníkov
 • 13.00 - Dychové okteto
 • 13.20 - Školský orchester ZUŠ Ferka Špániho
 • 13.50 - Sláčikový orchester ZUŠ L. Árvaya
 • 14.15 - DH Fatranka
 • 15.00 - Otvorenie a krst knihy
 • 15.40 - The Dudes Of Ellington
 • 16.55 - Big band žilinského konzervatória
 • 18.00 - René Lacko a Down town band
 • 19.30 - La3no Cubano
 • 21.00 - Banda Americano

Program pre ďalšie dni a námestie A. Hlinku už čoskoro!


Prečítajte si viac: